vr juni 5 02:05 2020 in categoriën Productreleases, Bedrijfsnieuws

Nokian Tyres is het eerste bandenbedrijf waarvan de ambitieuze doelstellingen voor de reductie van broeikasgassen zijn goedgekeurd

Nokian Tyres is het eerste bandenbedrijf dat zijn doelstellingen voor emissiereductie heeft laten goedkeuren door het Science Based Targets-initiatief (SBTi). De doelstellingen met betrekking tot de uitstoot van broeikasgassen (BKG) als gevolg van de activiteiten van Nokian Tyres (domeinen 1 en 2 *) zijn in overeenstemming  met de reducties die benodigd zijn om de opwarming van het klimaat te beperken tot 1,5 ° C, wat volgens de meest recente inzichten van de  klimaatwetenschap noodzakelijk is om de schadelijkste effecten van klimaatverandering te voorkomen.

Nokian Tyres verbindt zich ertoe de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 in de volgende categorieën te verminderen:

  • domeinen 1 en 2 BKG-emissies met 40% per ton banden met als basisjaar 2015
  • domein 3 BKG-emissies van ingekochte goederen en diensten met 25% per ton banden met als basisjaar 2018
  • domein 3 BKG-emissies van upstream en downstream transport en distributie met 25% per ton banden met als basisjaar 2018
  • domein 3 BKG-emissies van het gebruik van verkochte producten met 25% per ton banden met als basisjaar 2018.

In het door de SBTi opgestelde doelbeoordelingsrapport werden de doelstellingen van Nokian Tyres als ambitieus beschouwd.

“We zijn al getuige geweest van een vrijwel sneeuwloze winter in Zuid-Finland en we zijn vastbesloten om onze bijdrage te leveren aan het behoud van winters voor toekomstige generaties. De afgelopen zes jaar hebben we onze uitstoot van broeikasgassen al met 44% verminderd en daar gaan we mee door,” aldus Hille Korhonen, President & CEO van Nokian Tyres.

Het Science Based Targets initiatief is een samenwerking tussen CDP, het United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) en het World Natuurfonds (WNF). De SBTi definieert en bevordert “best practices” van op de wetenschap gebaseerde doelstellingen en beoordeelt onafhankelijk de doelstellingen van bedrijven.

* Domein 1 = directe emissies, domein 2 = indirecte emissies van ingekochte energie.

 

Download de afbeeldingen

Voor meer informatie:

Teppo Huovila, VP, Quality & Sustainability, tel. +358 10 401 7701

Zuzana Seidl, PR Manager Nokian Tyres CE, 00420 603 578 866,
[email protected]