Correcte opslag

Correcte opslag kan het verouderen van de banden vertragen.

1. Temperatuur
De opslagruimtetemperatuur dient lager te zijn dan +25 ºC, het dient bij voorkeur donker te zijn en lager dan +15 ºC. De eigenschappen van rubber kunnen veranderen, waardoor ze het uiteindelijke bedrijfsleven van de band beïnvloeden, als de temperatuur meer dan 25 ºC of minder dan 0 ºC is. Koele opslag heeft geen averechts effect op rubberproducten.

2. Vochtigheid
Extreem vochtige omstandigheden dienen vermeden te worden. De vochtigheid in de lucht van de opslagruimte mag niet zo hoog zijn dat er condensatie optreedt op de banden. Banden mogen niet worden opgeslagen in omstandigheden waar zij blootgesteld zijn aan regen, druppels, enz.

3. Licht
Banden moeten beschermd worden tegen licht, in het bijzonder tegen direct zonlicht en intens kunstlicht met een hoog ultravioletgehalte.

4. Zuurstof en ozon
Ozon heeft een erg sterk verslechterend effect op banden. De opslagruimte mag geen ozon producerende apparatuur bevatten, zoals fluorescerende lampen of kwikdamplampen, elektrische hoogspanningsapparatuur, elektrische motoren of enige andere elektrische apparatuur die vonken of stille, elektrische ontladingen kan genereren.

5. Deformatie
Indien mogelijk, moeten banden los in hun natuurlijke vorm worden opgeslagen, zodat ze niet onder stress, druk of draaiing staan. Zware vervormingen die ontwikkeld zijn tijdens langdurige opslag, kunnen breken, wanneer er druk op komt te staan.

6. Oplosmiddelen, oliën, vetten, hitte
Banden moeten in het bijzonder beschermd worden tegen ieder contact met oplosmiddelen, oliën of vetten, hoe kortstondig ook. Banden moeten ook beschermd worden tegen krachtige lichtstralers en spatten van elektrisch lassen.  

7. Handling van banden
Bij de omgang met banden in het magazijn mag u de banden niet meer dan 1,5 m laten vallen. Banden kunnen beschadigd raken als ze op het velgrandgedeelte vallen. Een typisch gevolg kan dan een geknikte velgrand zijn. Indien u een band met een geknikte velgrand vindt, raden we u aan om zo’n band niet op een velg te monteren.