Productieproces

Grondstoffen
De belangrijkste grondstoffen van een band zijn natuurlijke rubber, synthetische rubber, roet en olie. Het aandeel van rubbermengsels in het totale gewicht van een band is meer dan 80%. De rest bestaat uit verschillende soorten versterkende materialen.

Ongeveer de helft van de rubber is natuurlijke rubber van de rubberboom. Rubberbomen worden geteeld in de tropen, in landen zoals Maleisie en Indonesie. De meeste synthetische, op olie gebaseerde rubbers komen van Europese producenten.  

Ongeveer een derde van het mengsel bestaat uit vulstoffen. De belangrijkste hiervan is roet die de banden zwart maakt. Een ander belangrijk vulmiddel is olie die als een weekmaker in het mengsel wordt gebruikt. Verder worden er verhardings- of vulkaniseermiddelen, verschillende boosterchemicaliën en beschermingsmiddelen in de rubbermengsels gebruikt.

Het mixen
In de mengfase worden de grondstoffen samengemengd en verwarmd bij een temperatuur van ongeveer 120 graden Celsius.  

De consistentie van de rubbermengsels die gebruikt wordt in de verschillende delen van een band varieert en de consistentie varieert ook afhankelijk van het bedoelde gebruik en model van de band. Het rubbermengsel, dat wordt gebruikt in een zomerband voor een personenauto, verschilt van dat van een winterband.   

Het ontwikkelen en aanpassen van de recepturen is een belangrijk deel van het ontwikkelingswerk van de band.

Het produceren van de componenten
De mengsels worden gebruikt bij het van een rubberlaag voorzien van verschillende componenten, zoals kabels, textiel of stalen riemen. Een band wordt geproduceerd uit 10–30 verschillende componenten.  

De meeste componenten zijn verschillende soorten versterkingen.

Assemblage
Bandenmakers assembleren de componenten in groene banden met behulp van assemblage-apparatuur.  

Wanneer de componenten op de bandtrommel van een assemblagemachine zijn getrokken en het frame van een band ingesteld is op de schotten van de strekmachine, draagt het laadwiel van de machine de eenheid, die gevormd wordt door het oppervlak en de riem, op het frame over.  

Het frame wordt dan onder druk gezet en gestrekt om samen te smelten met de hierboven genoemde eenheid. Dit is hoe een groene band wordt geproduceerd.

Vulkaniseren
Groene banden worden gevulkaniseerd in uithardingspersen.  

De hoge stoomdruk die wordt uitgevoerd naar het uithardingsblok binnen in de uithardingspers drukt de elastische, groenen band tegen het loopvlakpatroon en de zijteksten binnen in de vormen, waarmee ze aan de band zijn uiteindelijke uiterlijk geven.

Inspectie
Iedere personenautoband wordt zowel visueel als door een machine geïnspecteerd.  

Er wordt aandacht besteed aan eventuele fouten en gebreken in het uiterlijk van de band in de visuele inspectie. De machine meet het patroon als ook de radiale worp en de laterale krachtenvariatie van de band.  

Wanneer een band geïnspecteerd is, wordt hij getest, gelabeld en overgebracht naar het magazijn voor levering.